Keresés

2008. november 21., péntek

Szent András hava / November 2/2

Nov. 11. Márton napja

Szent Márton 316-ban Pannóniában született.

15 évesen, apja parancsára katonának állt. Egyszer egy koldusnak odaadta a kardjával ketté hasított köpenye felét. Azon az éjszakán Jézust látta a fél köpennyel betakarva. Ekkor keresztelkedik meg és otthagyja a katonaságot és Jóisten szolgálatába áll.
Látván szent életét, püspökké akarják Őt választani. Ő meg akar maradni szerzetesnek, ezért az emberek elől egy libaólba bújik. A libák hangos gágogásukkal elárulják, így sikerült püspökké választani.
Innen ered az a magyar szokás, hogy Márton napján libasültet eszünk.
81 éves korában halt meg. Alázatos és egyszerű életet élt. Sok csodát tett életében és holta után is.
Középkori templomainkban sok helyen egy oltáron található a négy szent:István, László, Imre, Márton.
Szent István zászlajára a képét festették.
Szűz Mária mellett az ország védőszentje lett.
A pannonhalmi apátság Szent Márton tiszteletére épült.
Pannonhalma régi neve, Szent Márton hegye volt.Gazdasági év zárónapja
14. században a tisztújítás, fizetés, jobbágytartozás leróvásának napja volt.

Szent Márton vesszeje: Márton napjára pásztorok vesszőt adtak a gazdának, ahány ága van a vesszőnek, annyit fog malacozni a disznó.

A gazdasszony rétest sütött, hogy Szent Márton köpönyegét kinyújtsa: hóköpennyel fedje be Szent Márton a mezítelen, fagytól remegő őszi vetést.
Ezen a napon kezdődött a tollfosztás.
Ekkor kezdtek szőni, fonni, hímezni.
Időjárás jósló nap: Ha Márton fehér lovon jön(havazik), enyhe tél, ha barnán, kemény tél várható.Nov. 19. Erzsébet

Árpádházi Szent Erzsébet(1207-1231) a katolikus egyház egyik legtiszteltebb szentje.
Legenda szerint a kötényében vitt alamizsna rózsává változott, amikor atyja, II. András kérdőre vonta miatta.
(Ezt a képet tavaly varrtam az iskolában szervezett Szent Erzsébet kiállításra)

Nov. 25. Katalin
Szent Katalin 4. században élt Alexandriában. Szép és okos királylány volt. Keresztény hitéért halt mártírhalált.
Legenda szerint egyik látomásában Jézus eljegyezte Őt. Jézus mindazokat meghallgatja, akik mennyasszonyához, Katalinhoz imádkoznak. Így vált Katalin a házasságra vágyó lányok védőszentje.
Férjjósló hiedelmek, praktikák kapcsolódnak ehhez a naphoz.
Női dologtiltó nap.
Időjárásjósló nap.
Katalin nap után már sem lakodalmat, sem táncmulatságot nem tartottak.(Advent miatt.)Nov. 30. András napja
Keleti egyház védőszentje.
Legjelentősebb házasságjósló nap. Zsupfedeles házak tetejét megrázták.
Ha búzamag esett a kötényükbe jómódú legény veszi őket feleségül
ha rozsmag - szegény legény
ha pondró hull - következő évben teherbe esik.
Hallgatózásból való jóslás - ól rugdosás.- ahányat röffent a disznó, annyi év múlva mennek férjhez.
Közös jóslás- fonóban történt. Ólomöntéssel, gombócfőzéssel.(Fonóról később írok)Forrás: Tátrai - Karácsony: Jeles napok, ünnepi szokások
Czárán Eszter: Világnak Virága

Instagram

Háziszappan rózsákkal #katbo #katboreka #háziszappan #handmade #handmadesoap #homemade

Szentimrey Valentovics Réka (@katboreka) által közzétett fénykép,

Őszi ötletek

Készüljünk együtt a karácsonyra

Készüljünk együtt a karácsonyra
Karácsonyi ötletek

Városi dzsungel